12-12-2015

Whitebox

Uitwisseling van medische gegevens tussen de huisarts en de Huisartsenpost Amsterdam kan via de Whitebox. Het gaat om een pilot. Na het lezen van de informatie kunt u besluiten of u toestemming hiervoor geeft.

14-02-2015

Medische verklaring

Het is als (huis)arts niet toegestaan om medische verklaringen af te geven. 

Onze beroepsgroep, de KNMG, heeft hiervoor een weigeringsbrief medische verklaring opgesteld. U kunt deze brief printen en afgeven bij de instantie die er naar vraagt.

Documenten

07-02-2016

Medische verklaring

Wij vragen u deze toelichting te gebruiken.

14-12-2015

Kosten huisartsenzorg

Hier vindt u de tarieven voor huisartsenzorg 2014 (NZA).