12-12-2015

Whitebox

Voor een veilige uitwisseling van medische gegevens tussen de huisarts en de Huisartsenpost Amsterdam werken wij met de Whitebox. Na het lezen van de informatie kunt u besluiten of u toestemming hiervoor aan ons geeft.

14-02-2015

Medische verklaring

Het is als (huis)arts niet toegestaan om medische verklaringen af te geven. 

Onze beroepsgroep, de KNMG, heeft hiervoor een weigeringsbrief medische verklaring opgesteld. U kunt deze brief printen en afgeven bij de instantie die er naar vraagt.