14-02-2015

Medische verklaring

Het is als (huis)arts niet toegestaan om medische verklaringen af te geven. 

U kunt de weigeringsbrief medische verklaring gebruiken. Deze brief van de KNMG kunt u printen en afgeven bij de instantie die er naar vraagt. Daarnaast kunt u onze toelichting gebruiken.

Folders