14-02-2015

Medische verklaring

Het is als (huis)arts niet toegestaan om medische verklaringen af te geven. 

De KNMG, heeft een weigeringsbrief medische verklaring opgesteld. U kunt deze brief printen en afgeven bij de instantie die er naar vraagt.