19-06-2011

Websites

Hieronder ziet u een lijst met websites die wij betrouwbaar en goed vinden.

Thuisarts    Informatie over klachten en ziektes, ontwikkeld door huisartsen.
BovenIJ     Website BovenIJ Ziekenhuis
OLVG     Website OLVG Ziekenhuis
Zelfzorgfolders AOF   Folders in verschillende talen, oa Turks en Arabisch, met zelfzorgadviezen.
Loket Gezondleven Informatie over gezondheid en preventie (RIVM).
.
Mentaal Vitaal  Informatie over psychische klachten, zelfhulp en e-Health.

Lekkerinjevel Digitale informatie om je te helpen lekker(der) in je vel te zitten.
Advieswinkel Voor een vertrouwelijk gesprek als je psychische klachten hebt, maar nog niet weet wat je wil.
Arkin Preventie Zelftesten, online aanbod en cursussen voor mensen met milde psychische klachten
DIEP   Informatie over Diabetes type 2, met voorlichting en zelfmanagement.
Amsterdamsrookalarm Informatie en aanbod bij stoppen met roken in Amsterdam.
ikstopnu Aanbod begeleiding bij stoppen met roken.
Puurrookvrij Voorlichting over stoppen met roken.
.
Medicijngebruik Informatie over geneesmiddelen.

Verwijswijzer Informatie over wel of niet een medische verklaring nodig, vergoeding en/of hulpmiddelen.
Eigen risico  Vraag en antwoord bij de rijksoverheid over zorgkosten en het eigen risico.
Hartstichting   Informatie over Hart- en Vaatziekten, hoge bloeddruk en cholesterol.
LHV  Website van de landelijke huisartsvereniging.
.
ROHA     De praktijk is aangesloten bij de Zorggroep ROHA voor diabetes, copd en cvrm. U vindt hier de folders en protocollen van deze aandoeningen.
Gezond Noord  Samen werken aan een gezonde leefstijl in Amsterdam-Noord.
Waterlandpleinbuurt   De nieuwe naam voor Nieuwendam-Noord.

17-10-2023

Verwijsafspraken

Landelijk zijn er verwijsafspraken gemaakt die u hier kunt vinden.

Voorbeelden zijn:

  • Wanneer is een nieuwe verwijzing nodig?
  • Hoe lang is een verwijzing geldig?
  • Mag een medisch specialist naar een andere specialist of kliniek verwijzen?
  • Wie maakt de verwijzing voor een second opinion?

Er is een schema om snel vast te stellen of een verwijzing wel of niet nodig is.

12-12-2015

Tarieven

Wij rekenen een passantentarief als u niet bent ingeschreven in onze praktijk. Het bedrag dient u vooraf te betalen bij onze balie.

Consult: €31,86  -  Lang consult (>20 min): €63,71  -  Visite (>20 min): €79,64

Wegblijftarief

Wij brengen de kosten in rekening als u niet verschijnt op uw afspraak. U krijgt de rekening van ons per email of per post. De kosten bedragen €25,00. Tot een dag van te voren kunt u uw afspraak nog afzeggen.

Wat wordt vergoed?

Kijk altijd goed naar de voorwaarden van uw zorgverzekering. Voor ingeschreven patiënten valt huisartsenzorg onder de basisverzekering en betaalt u geen eigen risico. Dit geldt ook voor een kleine chirurgische ingreep, het plaatsen van een spiraal of een echografisch onderzoek in onze praktijk.

Tarieven huisartsenzorg 2022: klik hier

Als de huisarts of praktijkmedewerker onderzoek laat doen, dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Dit geldt bijvoorbeeld voor bloedonderzoek, een röntgenfoto of echo in het ziekenhuis, een teleconsult of verwijzing naar de specialist. Ook medicijnen die u krijgt voorgeschreven vallen onder uw eigen risico.

31-10-2011

Een klacht?

Wij willen u graag de beste zorg en een heldere communicatie bieden. Een wederzijdse vertrouwensband is daarvoor erg belangrijk. Ondanks de goede intenties en inspanningen van iedereen kan het voorkomen dat u vindt dat uw behandelaar u onzorgvuldig of onjuist benaderd heeft. Wij willen graag van u horen wanneer u niet tevreden bent of wanneer u suggesties hebt en nodigen u uit om dat met ons in vertrouwen te bespreken.
 
Maak een afspraak met uw huisarts om het probleem te verhelderen. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op.
 
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Telefoon Klachtenfunctionaris: 088-0229190. Als u er ook dan niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Informatie vindt u hier.
 
Klikt u hier voor het formulier Klacht/Suggestie.
26-02-2013

Medisch Dossier

Uitwisseling van medische gegevens

Uw medisch dossier is niet toegankelijk voor andere behandelaars, zoals een huisarts op de spoedpost, de apotheker of een specialist in het ziekenhuis. Het LSP (Landelijk Schakelpunt) is een elektronisch systeem waarmee een behandelend zorgverlener belangrijke medische gegevens uit uw dossier kan opvragen. U kunt online toestemming geven of tijdens uw consult op de praktijk. Onze praktijk werkt met LSP en de Whitebox.

Inzage in uw dossier

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:  KNMG Inzage medisch dossier

Na overlijden  Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier  Wilt u uw dossier inzien, iets wijzigen of laten verwijderen, vul dan ons aanvraagformulier in. Wij vragen u om dit langs te brengen en uw legitimatie te tonen. Daarna maakt de assistente een afspraak voor u.

Kopie medisch dossier

Ook voor het aanvragen van een kopie van uw medisch dossier vragen wij u het aanvraagformulier te gebruiken. Het verstrekken van een kopie (pdf) duurt minimaal een week. 
Kosten  Er zijn geen kosten aan verbonden, tenzij u om een extra kopie vraagt.
Legitimatie  Om uw dossier te ontvangen (via veilige mail, evt op papier) moet u zich eerst legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en het formulie. Voor meer informatie, zie www.npcf.nl

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Wij versturen uw medisch dossier nadat wij bericht hierover hebben ontvangen van uw nieuwe huisarts. U hoeft dus zelf niets te doen.

Meer informatie kunt u hier vinden:
1. Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF 
2. Brochure Een andere huisarts kiezen: informatie voor patiënt en huisarts

24-04-2018

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring kunt u hier vinden. Wilt u iets wijzigen in uw medische gegevens, gebruik dan het aanvraagformulier.

10-05-2019

Wetenschappelijk onderzoek

Onze praktijk is aangesloten op het academisch huisartsennetwerk van het AmsterdamUMC (ANHA). Dit doen we omdat onderzoek naar huisartsgeneeskunde belangrijk is. Hierdoor kan de zorg van de huisarts aan patiënten verbeterd worden. Op de website en in de wachtkamer vindt u alle informatie

Alleen anonieme gegevens worden gebruikt en ook alleen voor onderzoek waar wij als huisartsenpraktijk aan deelnemen. Maar als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u dat altijd aan één van de artsen doorgeven.  

24-12-2021

Moeite met digitale zorg?

Kost het u moeite om gebruik te maken van websites en portalen? Wilt u ons patiëntenportaal gaan gebruiken maar durft u niet of lukt het u niet goed? Maak dan gebruik van de helpdesk digitale zorg voor ondersteuning bij zorg op afstand.

Helpdesk digitale zorg: Tel 085-1304575. Of kijk hier.

Hulp nodig bij het patiëntenportaal?

  1. Vraag de praktijk eerst om een uitnodigingsmail te krijgen voor het portaal.
  2. Heeft u de mail binnen, probeer dan eerst of het u zelf lukt.
  3. Lukt het u niet? Bel dan niet de praktijk maar de helpdesk op 085-1304575 en vraag hulp voor Bricks Patiëntenportaal.

Een korte handleiding van het portaal vindt u hier.