18-10-2018

Welkom

Onze huisartsenpraktijk ligt in de Waterlandpleinbuurt, een kleurrijke buurt van Amsterdam-Noord.

Wij zijn: Mw. Immy Jonker en Hr. David Koetsier. Wij werken ieder 4 dagen per week en doen 3 dagen spreekuur. Dokter Karin Schelling werkt als derde vaste huisarts. 

Wij zijn op dit moment open voor nieuwe inschrijving in onze praktijk.  Bent u nieuw in de Waterlandpleinbuurt (postcode 1024) en heeft u nog geen huisarts in de buurt, dan kunt u zich bij ons inschrijven. Zie: Inschrijfformulier

24-04-2018

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring kunt u hier vinden. Wilt u iets wijzigen in uw medische gegevens, gebruik dan het aanvraagformulier.

05-04-2014

Thuisarts

Thuisarts.nl is  een website en gratis app, gemaakt door huisartsen. Met duidelijke informatie over klachten en ziekten, soms ook met een filmpje. Kijk eens voordat u een afspraak maakt! Soms is een bezoek aan de dokter niet nodig.

Thuisarts.nl bevat betrouwbare en onafhankelijke informatie.

 
06-06-2016

Inlog MijnPraktijk

Voor inloggen, klik op Mijn Praktijk.

Met het patientenportaal kunt u online zorgzaken regelen, 24 uur per dag. En u kunt uw medisch dossier inzien. U hoeft onze praktijk dan niet meer te bellen.

Nog niet aangemeld? Bel of mail naar mijnpraktijk@jonkerkoetsier.nl

  • Afspraak maken voor videoconsult of terugbelafspraak 
  • Vraag stellen (E-consult, met foto's/bijlage) 
  • Herhaalmedicatie bestellen
  • Uitslagen van onderzoek bekijken, met ons advies
  • Specialistenbrieven
  • Online inzage in uw medisch dossier
18-02-2016

App: Moet ik naar de dokter?

Een aanrader, ook gratis, klik hier.

19-06-2011

Zorgkaart

Wij raden u aan eens te kijken op de sociale kaart Amsterdam. Hier vindt u alle zorgverleners in de 1ste lijn in Amsterdam, zoals fysiotherapeuten, psychologen of diëtisten. 

12-12-2015

Tarieven

Wij rekenen een passantentarief als u niet bent ingeschreven in onze praktijk. Het bedrag dient u vooraf contant te betalen bij onze balie.

Consult: €29,83
Consult (>20 min): €59,66
Visite (>20 min): €74,58

Wegblijftarief

Wij brengen de kosten in rekening als u niet verschijnt op uw afspraak. Helaas gebeurt het te vaak dat iemand niet komt opdagen. U krijgt de rekening van ons thuisgestuurd of per email. De kosten bedragen €25,00. Tot een dag van te voren kunt u uw afspraak nog afzeggen.

Wat wordt vergoed?

Kijk altijd goed naar de  voorwaarden van uw zorgverzekering. Voor ingeschreven patiënten valt huisartsenzorg onder de basisverzekering en betaalt u geen eigen risico. Dit geldt ook voor een kleine chirurgische ingreep, het plaatsen van een spiraal of een echografisch onderzoek in onze praktijk.

Als de huisarts of praktijkmedewerker onderzoek laat doen, dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Dit geldt bijvoorbeeld voor bloedonderzoek, een röntgenfoto of echo in het ziekenhuis, een teleconsult of verwijzing naar de specialist. Ook medicijnen die u krijgt voorgeschreven vallen onder uw eigen risico.

09-09-2015

Uitwisseling medische gegevens

Uitwisseling van medische gegevens met de huisartsenpost Amsterdam kan via het LSP en de Whitebox. De Whitebox is een systeem dat mede op verzoek van huisartsen in Amsterdam is ontwikkeld. Hiervoor hebben we uw toestemming nodig.

Wilt u meer weten? Lees dan de folder: Whitebox

Artikel: Whitebox als alternatief voor LSP, medisch contact 090915.pdf 

07-06-2015

De gezondheidscheck?

Doet u ook de gezondheidscheck? Kijk welk risico u loopt op diabetes, een hart- en vaatziekte of nierschade? De online check is wetenschappelijk onderbouwd en gemaakt door oa de huisartsen (LHV, NHG).

De vragen van de gezondheidscheck geven u na het invullen een advies over uw gezondheidsrisico's en wat u zelf zou kunnen doen. 

26-02-2013

Medisch Dossier

EPD

EPD staat voor Elektronisch Patiënten Dossier. Uw medisch dossier is nu niet toegankelijk voor andere behandelaars, zoals een huisarts op de spoedpost, de apotheker of een specialist in het ziekenhuis. Het LSP (Landelijk Schakelpunt) is een elektronisch systeem waarmee een behandelend zorgverlener medische gegevens uit uw dossier kan opvragen. U kunt online toestemming geven of tijdens uw consult op de praktijk. Onze praktijk werkt met LSP en de Whitebox.

Inzage in uw dossier

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:  KNMG Inzage medisch dossier

Na overlijden  Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier  Wilt u uw dossier inzien, iets wijzigen of laten verwijderen, vul dan ons aanvraagformulier in. Wij vragen u om dit langs te brengen en uw legitimatie te tonen. Daarna maakt de assistente een afspraak voor u.

Kopie medisch dossier

Ook voor het aanvragen van een kopie van uw medisch dossier vragen wij u het aanvraagformulier te gebruiken. Het verstrekken van een kopie (pdf) duurt minimaal een week. 
Kosten  Er zijn geen kosten aan verbonden, tenzij u om een extra kopie vraagt.
Legitimatie  Om uw dossier te ontvangen (via veilige mail, evt op papier) moet u zich eerst legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en het formulie. Voor meer informatie, zie www.npcf.nl


Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Wij versturen uw medisch dossier nadat wij bericht hierover hebben ontvangen van uw nieuwe huisarts. U hoeft dus zelf niets te doen.

Meer informatie kunt u hier vinden:
1. Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF 
2. Brochure Een andere huisarts kiezen: informatie voor patiënt en huisarts

31-10-2011

Een klacht?

Wij willen u graag de beste zorg en een heldere communicatie bieden. Een wederzijdse vertrouwensband is daarvoor erg belangrijk. Ondanks de goede intenties en inspanningen van iedereen kan het voorkomen dat u vindt dat uw behandelaar u onzorgvuldig of onjuist benaderd heeft. Wij willen graag van u horen wanneer u niet tevreden bent of wanneer u suggesties hebt en nodigen u uit om dat met ons in vertrouwen te bespreken.
 
Maak een afspraak met uw huisarts om het probleem te verhelderen. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op.
 
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Telefoon Klachtenfunctionaris: 088-0229191. Als u er ook dan niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Informatie vindt u hier.
 
Klikt u hier voor het formulier Klacht/Suggestie.
19-06-2011

Onze tips - websites

Thuisarts    Betrouwbare informatie over klachten en ziektes, ontwikkeld door huisartsen.
BovenIJ     Website BovenIJ Ziekenhuis
OLVG     Website OLVG Ziekenhuis
Zelfzorgfolders AOF   Folders in verschillende talen, oa Turks en Arabisch, met zelfzorgadviezen.
Loket Gezondleven Informatie over gezondheid en preventie (RIVM).
Mentaal Vitaal  Informatie over psychische klachten, zelfhulp en e-Health.

DIEP   Informatie over Diabetes type 2, met voorlichting en zelfmanagement.
Medicijngebruik Informatie over geneesmiddelen.

DBC Onderhoud  Website met een overzicht van de tarieven van behandelingen in het ziekenhuis.
Hartstichting   Informatie over Hart- en Vaatziekten, hoge bloeddruk en cholesterol.
LHV  Website van de landelijke huisartsvereniging.
ROHA     De praktijk is aangesloten bij de Zorggroep ROHA voor diabetes, copd en cvrm. U vindt hier de folders en protocollen van deze aandoeningen.
Gezond Noord  Samen werken aan een gezonde leefstijl in Amsterdam-Noord.
Waterlandpleinbuurt   De nieuwe naam voor Nieuwendam-Noord.

08-05-2011

Rolstoelafhankelijk

Onze praktijk is  goed uitgerust voor mensen die rolstoelafhankelijk of moeilijk ter been zijn. U kunt zo nodig bij de assistente vragen om een visite van de huisarts.

08-05-2011

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u via het patiëntenportaal MijnPrakijk of onze receptenlijn  (020-6361835) aanvragen, 24/7 kunt u hierop inspreken. Ook voor onze assistentes is het prettiger als u hiervan gebruik maakt.

Let u er wel op: een herhaalrecept is voor medicijnen die u dagelijks of blijvend moet gebruiken. Recepten die voor 11 uur 's ochtends zijn ingesproken, liggen meestal de volgende werkdag na 12 uur klaar bij uw apotheek. U mag ook lege doosjes of alleen de etiketten van uw medicijnen bij ons afgeven (in de brievenbus, balie). Ook dan liggen de medicijnen pas de volgende dag na 12 uur klaar bij uw apotheek.